sodium lamb

Sodium in Lamb

Sodium Content of Lamb

Please note: all dietary sodium values are approximate

Lamb (3oz)
Sodium (mg)
Lamb, leg, lean & fat, roasted 56mg
Lamb, leg, lean only, roasted 58mg
Lamb, loin, lean & fat, broiled 65mg
Lamb, loin, lean only, broiled 71mg
Lamb, rib, lean & fat, roasted 62mg
Lamb, rib, lean only, roasted 69mg
Lamb, shoulder, arm, lean & fat, braised 61mg
Lamb, shoulder, arm, lean only, braised 65mg